Aktualności - SKN Tax

Życzenia świąteczne i noworoczne

Data publikacji: 23 Grudnia 2017

Zdjęcie z życzeniami

Split payment i inne zmiany w VAT!

Data publikacji: 9 Grudnia 2017

Wejście w życie ustawy z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewidziane jest na dzień 1 lipca 2018 r. (termin ten został przesunięty z 1 kwietnia 2018). Wyjątek stanowią art. 8 i art. 9, które mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.