Kontakt - SKN Tax

Skontaktuj się z nami

e-mail: skntax.uep@gmail.com

dr Marcin Spychała – Opiekun Koła
e-mail: marcin.spychala@ue.poznan.pl

Maria Maciejewska – Przewodnicząca
e-mail: mm970515@gmail.com

Paulina Machińska – Z-ca
e-mail: paulina.machinska@gmail.com

Aleksandra Skierś – Skarbnik
e-mail: aleksandraskiers@wp.pl

Adres

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Finansów Publicznych
Wydział Ekonomii
ul. Towarowa 53, pokój 208C