Kontakt - SKN Tax

Skontaktuj się z nami

e-mail: skntax.uep@gmail.com

dr Marcin Spychała - Opiekun Koła
e-mail: marcin.spychala@ue.poznan.pl

Mateusz Rynkowski – Przewodniczący
e-mail: mateusz.rynkowski@onet.pl

Paulina Machińska - Z-ca
e-mail: paulina.machinska@gmail.com

Karolina Kroczak - Sekretarz
e-mail: karolina.kroczak@onet.pl

Bartosz Bąkowski – Skarbnik
e-mail: bartekbaqbakowski@gmail.com

Adres

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Finansów Publicznych
Wydział Ekonomii
ul. Towarowa 53, pokój 208C